Återvinn så mycket som går

Gamla bilar kan bli ny metall

Att leva med och av jorden gör att man blir lite mer medveten än många nadra om hur viktigt det är att ta hand om vår planet. Man slänger inte skräp rakt ut i naturen, och man ser till att återvinna metall och andra produkter så långt det går. Förr var det vanligare att folk ställde sina bilar ute i skogen och än idag kan man se gamla vrak som står med ett träd som växer rakt genom golvet på dem. Det är så trist att se, men framför allt så är det inte bra för miljön. 

Alla kan dra sitt strå till stacken

Det gäller inte bara oss som bor på landet. Även inne i städer och samhällen kan man vara en viktig kugge i det maskineri som ger oss hållbarhet. Bor du till exempelvis i Stockholmsområdet kan du vända dig till skroten i Uppsala som tar hand om alla typer av metallskrot. De kan till och med ställa ut containrar som du kan fylla och sedan kommer de och hämtar dem med sina egna bilar. Sedan sorteras metallen och smälts ner, och kommer att bli ny metall igen. Det är ett betydligt bättre sätt än att bara låta saker stå i naturen och rosta bort. Om vi alla hjälps åt så kan vi göra Sverige lite renare, och lite bättre och sen kanske vi får med oss fler länder på samma väg så att vi också får en renare och bättre planet att bo på tillsammans. 

29 Sep 2019