Från jord till bord - Så hamnar maten hos dig

Vi bönder ser till att du får mat, men hur kommer maten från oss till dig egentligen? Jag har fått den frågan förut och jag ska försöka förklara logistiken på ett så bra sätt som möjligt. Man kan dela in det i 3 grupper egentligen. Det är grödor (som potatis, säd av olika slag, rovor etc.), mjölk och kött. Dessa kan sedan delas in i ytterligare grupper, men vi håller oss till huvudgrupperna för att inte krångla till det. 

  • Grödor: Efter skörd transportera vi bönder grödorna till en uppsamlingsplats. Där klassificeras de och vi får betalt utifrån kvalitet och vikt. Sortering sker och lastbilar hämtar upp dem och kör sedan till industrier som gör mjöl, djurfoder eller paketerar. 
  • Kött: Djuren hämtas av speciella lastbilar avsedda för djurtransporter som kör dem till ett slakteri. Där slaktas och styckas de för att sedan köras direkt ut till grossister som sedan kör dem till butiker. 
  • Mjölk: En särskild tankbil hämtar mjölken och kör den till en central där all mjölk blandas och bereds för att paketeras. Ekologisk mjölk kan hamna i "vanlig" mjölk, men aldrig tvärtom. 

Vi får också mat från utlandet

Alla de saker vi inte kan odla själva, och de saker som inte räcker till av vår egen produktion, skeppas in till Sverige med tåg, lastbil, båt eller flyg. Du kan läsa mer om hur olika transporter påverkar oss i artiklar om logistik. Vill du hjälpa till att värna om miljön? Köp svenskt så ofta du kan! 

9 Oct 2018