Hur funkar personlig assistans?

Personlig assistans innebär ofta att man har behov av personer i ens vardag för att klara av sina grundläggande behov. Det kan vara att man är rörelsehindrad, har en skada, är rullstolsbunden, har en diagnos eller annat. Att få personlig assistans i Trelleborg eller personlig assistans i Landskrona måste man ansöka om. Vem som godkänner det, eller var man ska skicka det, det beror på hur många timmar per vecka man behöver ha hjälp. Om det är mindre än 20 timmar per vecka så är det kommunen, annars är det Försäkringskassan.

Vem har rätt till personlig assistans?

Det finns en del krav som ska uppfyllas för att man ska ha rätt till att få personlig assistans i form av personliga assistenter. Bland annat måste man vara under 65 år då man söker.  Andra krav är att man ska vara i behov av hjälp med det som kallas grundläggande behov. Det kan handla om att laga mat, äta, tvätta sig, klä sig, andas med mera. 

Om man får personlig assistans, så innebär det att man får ha personliga assistenter som hjälper en i sin vardag med det man behöver ha hjälp med. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. De ska göra de saker du inte klarar av, som omfattar grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten.

26 Jan 2021